Tin Tức 2017

29.11.2017

Phái đoàn doanh nghiệp Hamburg thăm và làm việc với Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Công nghệ sinh học

Đoàn doanh nghiệp Hamburg đã có buổi làm việc với Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Công nghệ sinh học. Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn...

28.11.2017

Hội thảo chuyên đề về Công nghệ, Kỹ thuật và Thiết bị cho ngành công nghiệp đúc, luyện kim và gia công kim loại

Sáng nay tại Hà Nội diễn ra buổi hội thảo chuyên đề về Công nghệ, Kỹ thuật và Thiết bị cho ngành công nghiệp đúc, luyện kim và gia công kim loại...

28.11.2017

Level-playing field for all businesses

Amid complaints about foreign firms receiving more government incentives unfairly and overshadowing domestic peers, experts claim that all Vietnamese... http://www.vir.com.vn/level-playing-field-for-all-businesses.html

Phái đoàn Hamburg thăm và làm việc với Cục Hàng Hải Việt Nam
27.11.2017

Phái đoàn bang Hamburg đến thăm và làm việc tại Việt Nam

Sáng nay tại Hà Nội (27.11), phái đoàn bang Hamburg với sự dẫn đầu của ông Frank Horch và được tháp tùng bởi nhiều doanh nghiệp trong ngành hàng hải...