Làm việc tại Đức

Nhằm hỗ trợ những cán bộ có trình độ chuyên môn quan tâm tới việc lập nghiệp và tạo dựng cuộc sống tại Đức trong tương lai. Lần đầu tiên các thông tin quan trọng về lao động và cuộc sống tại Đức được tổng hợp trên trang web này kể cả thông tin về các ngành nghề Đức đang thiếu lao động.

Bên cạnh đó cũng đưa ra các lời khuyên hữu ích về những gì nước Đức quan tâm và có thể cung cấp cho gia đình bạn ví dụ như tìm kiếm việc làm, chuẩn bị hồ sơ xin việc hay sang Đức định cư vv. 

Chi tiết xem tại trang web: http://www.make-it-in-germany.com/en 

>>> Video: How to find work in Germany (Make it in Germany)

Công nhận văn bằng (ProRecognition) của GIC/AHK Vietnam -  Dịch vụ dành cho những ai đang lên kế hoạch sống - làm việc tại Đức và muốn bằng tốt nghiệp, trình độ chuyên môn được các chuyên gia Đức đánh giá và công nhận.

Hãy liên hệ với chuyên viên tư vấn của chúng tôi để được cung cấp thông tin cần thiết về thủ tục công nhận văn bằng cũng như là hỗ trợ và đồng hành với bạn xuyên suốt quá trình đặt đơn. Send email!

Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về thủ tục công nhận văn bằng trên trang web: