China Fruit Logistica 2018 - Triễn lãm thương mại ngành rau quả tươi

Begin:
14.05.2018
End:
16.05.2018
Location:
Shanghai