Hình ảnh sự kiện

Để xem chi tiết hình ảnh của các sự kiện đã diễn ra, Quý Vị vui lòng nhấn chuột vào từng sự kiện được tổng hợp bên tay trái

Thuộc bản quyền của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam

Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh

Tầng 5, Somerset Chancellor Court

21-23 Nguyễn Thị Minh Khai

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Send E-mail

Tel.: +84 (28) 38239775

Fax: +84 (28) 38239773

Văn phòng Hà Nội

Lotte Center Hà Nội, Tòa Đông

Tầng 18, Phòng 1803-1804

54 Liễu Giai, Quận Ba Đình

Hà Nội, Việt Nam

Send E-mail

Tel.: +84 (24) 38251420

Fax: +84 (24) 38251422