Hình ảnh hội chợ tại Đức

Vui lòng xem các hình ảnh hội chợ sau để thấy được tổng quan về các hội chợ thương mại tại Đức. Nếu bạn đang quan tâm đến việc tham dự hội chợ diễn ra tại CHLB Đức, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thông tin hội chợ sắp diễn ra! Contact us!

Bản quyền hình ảnh thuộc Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Đức. Trong trường hợp Quý vị cần hình ảnh cho mục đích báo chí hoặc phương tiện truyền thông vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Send email!