Dự Án

Phòng Công Nghiệp và Thương Mại Đức tại Việt Nam (GIC/AHK Việt Nam) hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà đầu tư Đức trong việc tìm hiểu thông tin, tìm kiếm đối tác cũng như phát triển các hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam trong khuôn khổ các chương trình xúc tiến quốc gia của Đức cũng như trong các chương trình thuộc các bang lớn của Đức hay của Cục xúc tiến đầu tư Đức GTAI.

Hiện tại AHK Việt Nam đang tham gia vào những dự án lớn sau:

Contact

Lê Hải Đường

Quản lý văn phòng Tp. Hồ Chí Minh
Trưởng bộ phận Đoàn doanh nghiệp và Dự án

Lầu 5, 21 - 23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

+84 (28) 3823 9775
+84 (28) 3823 9773
Write an e-mail
Download vCard

Nguyễn Trà Thảo Anh

Phụ trách hội chợ Nuernberg
Chuyên viên bộ phận Đoàn doanh nghiệp và Dự án

Lầu 5, 21 - 23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

+84 (28) 3823 9775
+84 (28) 3823 9773
Write an e-mail
Download vCard

Phạm Tuyết Mai

Chuyên viên bộ phận Đoàn doanh nghiệp và Dự án
Đại diện bang Saxony-Anhalt

Lotte Center Hà Nội, Tòa Đông, Tầng 18, 54 Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội

+84 (24) 3825 1420
+84 (24) 3825 1422
Write an e-mail
Download vCard