Bayern

Bayern-International

Nhằm cung cấp những thông tin cần thiết về cơ hội kinh doanh ở Bavaria, thị trường lớn nhất nước Đức cũng như mang đến những thông tin dành cho du lịch nhằm khám phá đời sống kinh tế và văn hóa của Bavaria. Vui lòng truy cập webpage của văn phòng Bavaria tại đây: www.bavariainvietnam.com 

Bang Bavaria

Bang Bavaria đã củng cố sự hiện diện của Bang tại Việt Nam với việc mở văn phòng Đại diện tại Hà Nội vào tháng một năm 2008.

Đại diện của Bang được đặt tại Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam có vai trò hỗ trợ các doanh nghiệp Đức thuộc Bang trong việc cung cấp thông tin chung về thị trường. Ngoài ra chúng tôi hỗ trợ tìm kiếm các đối tác phù hợp  cũng như các thông tin chi tiết cho dự định đầu tư tại thị trường Việt Nam.

Văn phòng đại diện bang Bavaria cũng là đối tác liên hệ và cung cấp thông tin cơ bản cho các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến việc kinh doanh và đầu tư tại bang Bavaria

Ngoài ra, chúng tôi cùng với Bộ Kinh tế, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Công nghệ bang Bavaria cung cấp các hướng dẫn về ngoại thương cho các doanh nghiệp Bavaria muốn khai thác thị trường Việt Nam.   

Toàn bộ thông tin về miền đất du lịch Bavaria có thể tìm thấy ở đây >>>

Marko Walde

Trưởng đại diện

Đại diện bang Bavaria

Lầu 5, 21 - 23 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam

+84 (28) 3823 9775
+84 (28) 3823 9773

Send Email